Soft-PC s.r.o.

Support

  • HOT-LINE: 8:00 - 13:00 hodin
  • pondělí - středa - pátek
title-image

Střediskový deník

Modul Deník zajišťuje evidenci rozpisu pracovní doby (docházky), odebraných obědů a stravenek, výplat cestovného nebo paušálních náhrad a export těchto dat do modulu Mzdy pro jednotlivé pracovní poměry zaměstnanců. Poskytuje hromadné kopírování denních rozpisů mezi jednotlivými pracovními poměry a datumy. Deník dále umožňuje evidenci provedených výkonů jednotlivých pracovních poměrů a středisek a eviduje výkony dílen. Pořízené výkony dále slouží jako podklad pro sestavení fakturace pro ŘSD s možností exportu dat na ŘSD. Výkony dále vstupují do výpočtu vnitropodnikového účetnictví. Modul dále umožňuje evidovat popis počasí a popis dne pro jednotlivá střediska a datum. Modul poskytuje množství tiskových sestav od pracovní výčetky, přehledy stravného, obědů, paušálů a stravenek po přehledy prováděných výkonů.


Vlastnosti modulu Střediskový deník

  • Rozpis pracovní doby
  • Evidence odebraných obědů, stravenek
  • Evidence výplat cestovného, paušálních náhrad
  • Prohlížení a tisk sestav
  • Export do modulu Mzdy
  • Podklady slouží i pro výpočet vnitropodnikového účetnictví

Aktuality

Top of Page