Soft-PC s.r.o.

Support

  • HOT-LINE: 8:00 - 13:00 hodin
  • pondělí - středa - pátek
title-image

Vnitropodnikové účetnictví

Modul vnitropodnikové účetnictví umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti, které organizace provozuje. Data pro výpočet vnitropodnikového účetnictví jsou načítána přímo z Finančního účetnictví, výkonů Deníku a Dopravy pro zadané období. Náklady jsou rozděleny na pomocné činnosti, režie, hlavní a hospodářskou činnost. Náklady na pomocné činnosti se automaticky rozúčtují na hlavní a hospodářskou činnost jako druhotné náklady podle počtu měrných jednotek vykonaných na jednotlivých činnostech. Náklady na režie se rozúčtují na hlavní a hospodářskou činnost podle základny stanovené pro rozúčtování režie. Modul vnitropodnikové účetnictví dále umožňuje evidovat výrobní plán dle jednotlivých činností. Sledované náklady a výnosy jednotlivých činností lze zobrazovat pomocí různých tiskových sestav či grafů nebo formuláře s možností uživatelsky definovat způsob náhledu na data a filtrování dat.


Vlastnosti modulu Vnitropodnikové účetnictví

  • Sledování nákladů a výnosů až na jednotlivé činnosti
  • Automatické načítání dat pro výpočet z ostatních modulů
  • Rozdělení nákladů na pomocné činnosti, režii, hlavní a hospodářskou činnost
  • Zobrazení pomocí tiskových sestav a grafů

Aktuality

Top of Page