Specializovaná řešení

Poskytují uživatelům přehled o pracovních výkonech v modulu Deník a o výkonech automobilů v modulu Doprava. Modul Doprava umožňuje evidovat jízdy jednotlivých mechanizmů, kde eviduje spotřeby a čerpání PHM, ujeté km či motohodiny, doby nasazení a prováděné výkony mechanizmu, převody PHM mezi nádržemi jednotlivých mechanizmů. Na kartách vozidel lze podrobně sledovat důležité ukazatele. Modul Deník zajišťuje evidenci rozpisu pracovní doby (docházky), odebraných obědů a stravenek, výplat cestovného nebo paušálních náhrad a export těchto dat do modulu Mzdy pro jednotlivé pracovní poměry zaměstnanců.


Moduly Specializovaná řešení