Personalistika

Modul PERSONALISTIKA SQL je rozšířením modulu MZDY SQL o evidenci personálních údajů zaměstnance, evidenci kurzů, školení, praxe a dalších podstatných agend usnadňující práci v personální oblasti. V této nové verzi modulu PERSONALISTIKA SQL je zcela přepracována evidence pracovních smluv, která je založena na tvorbě uživatelských šablon smluv, do kterých se automaticky vkládají data z údajů zaměstnance, pracovního poměru či údajů firmy (jako např. data v hromadné korespondenci). Výslednou smlouvu lze libovolně měnit a ukládá se přímo do databáze. Toto přináší výhodu v možnosti okamžitě zobrazit platné pracovní smlouvy k pracovnímu poměru, její dodatky apod. Ke každému pracovnímu poměru lze vkládat elektronické přílohy (pdf, jpg a pod) tedy např. kopie průkazů, potvrzení a dalších nutných dokladů vztahujících se k pracovnímu poměru, v nabídce je i možnost přímého skenování dokumentů.


Vlastnosti modulu PERSONALISTIKA SQL