Soft-PC s.r.o.

 

        +420 605 211 635
        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
title-image

Veřejné rozhraní pro aplikace třetích stran modulu Mzdy

 • Zobrazeno: 2089

Veřejným rozhraním pro aplikace třetích stran modulu Mzdy je webová služba (WS).

WS obsahuje tři metody. Metodu ImportDochazky pro import docházky. Metodu GetPovoleneHodnotyPolozekDochazky, která vrací seznam povolených hodnot pro jednotlivé položky docházky. Metodu WSInfo pro zjištění základních informací o WS.

Číst dál: Veřejné rozhraní pro aplikace třetích stran modulu Mzdy

Mzdy

 • Zobrazeno: 15116

Modul MZDY SQL je založen na architektuře Client Server, čímž je dosaženo zvýšení bezpečnosti dat, zvýšení výkonu a bezproblémového provozu v síťovém nasazení. Modul MZDY SQL vylepšuje v mnoha ohledech předchozí verzi zejména ve struktuře dat, jsou zde striktně odděleny údaje o zaměstnanci a o jednotlivých pracovních poměrech, všechny pracovní poměry tedy mají stejné možnosti nastavení parametrů. Je zde samozřejmě umožněno zadávání stálých výplatních položek zaměstnance (spoření, ostatní srážky, penzijní připojištění, důchodové připojištění) i pracovního poměru (odměny, příplatky). Jedná se o položkový systém, který zpřehledňuje pořizování výplat a zjednodušuje zadávání jednotlivých výplatních položek. Je možné zde vytvářet vlastní výplatní položky, které lze samostatně sledovat, buď v tiskových sestavách, či přes zobrazení datových listů.

Velký důraz je kladen na využití datových listů. Modul podporuje možnost vytváření vlastních vzhledů datových listů dle potřeb uživatele, uložení tohoto přetvořeného vzhledu. Takto uložený specifický vzhled datového listu je možno kdykoliv v budoucnu zobrazit s původně zadaným nastavením zobrazovaných sloupců a nastavenými podmínkami filtrů dat. Přístup do aplikace lze zabezpečit pomocí uživatelských rolí, lze stanovit roli hlavní mzdové účetní, mzdové účetní, administrátora apod. Rovněž lze řídit přístup k datům pomocí práv k jednotlivým organizačním střediskům.


Vlastnosti modulu MZDY SQL

 • Evidence zaměstnanců
 • Evidence personálních údajů
 • Evidence pracovních poměrů
 • Zpracování výplat, nemocenských dávek
 • Hromadné zadávání výplatních položek (obědy, odměny apod.)
 • Evidence a výpočet srážek z výplat – Exekuce, Insolvence
 • Export dat pro elektronické bankovnictví
 • Exporty pro ČSSZ -ELDP, ONZ, Příloha DPN…
 • Export přehledu důchodového spoření
 • Tiskové sestavy a zobrazení dat v datových listech
 • Uživatelské role
 • Nastavení přístupových práv
 • Veřejné rozhraní pro aplikace třetích stran

ISP

 • Zobrazeno: 10716

Modul ISP SQL je rozšířením modulu MZDY SQL o možnost zpracování statistiky Informačního Systému o platech. Modul umožňuje nastavení potřebných vstupních parametrů, generování potřebných dat pro zpracování statistiky a jejich případnou editaci a samozřejmostí je i export výstupního xml souboru se zpracovanými statistickými daty.

ISP – Informační systém o platech podle zákona č. 143/1992 Sb., ze dne 13. března 1992, o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.


Vlastnosti modulu ISP SQL

 • Nastavení vstupních parametrů
 • Možnost ručního nastavení příznaku u pracovního poměru, zda vstupuje do statistiky ISP
 • Generování dat za příslušné období s možností editace před exportem
 • Export výstupního XML souboru

Personalistika

 • Zobrazeno: 12303

Modul PERSONALISTIKA SQL je rozšířením modulu MZDY SQL o evidenci personálních údajů zaměstnance, evidenci kurzů, školení, praxe a dalších podstatných agend usnadňující práci v personální oblasti. V této nové verzi modulu PERSONALISTIKA SQL je zcela přepracována evidence pracovních smluv, která je založena na tvorbě uživatelských šablon smluv, do kterých se automaticky vkládají data z údajů zaměstnance, pracovního poměru či údajů firmy (jako např. data v hromadné korespondenci). Výslednou smlouvu lze libovolně měnit a ukládá se přímo do databáze. Toto přináší výhodu v možnosti okamžitě zobrazit platné pracovní smlouvy k pracovnímu poměru, její dodatky apod. Ke každému pracovnímu poměru lze vkládat elektronické přílohy (pdf, jpg a pod) tedy např. kopie průkazů, potvrzení a dalších nutných dokladů vztahujících se k pracovnímu poměru, v nabídce je i možnost přímého skenování dokumentů.


Vlastnosti modulu PERSONALISTIKA SQL

 • Evidence zaměstnanců
 • Evidence personálních údajů
 • Evidence praxe
 • Evidence pracovních smluv
 • Evidence absolvování kurzů, školení, školy, průkazy
 • Možnost vkládání elektronických příloh
 • Tiskové sestavy a zobrazení dat v datových listech

Řízení lidských zdrojů

 • Zobrazeno: 11458

Řízení lidských zdrojů zahrnuje modul Mzdy, modul Personalistika a Modul ISP. Modul ISP slouží pro jednoduché zpracování dat modulu Mzdy do souboru ve formátu XML potřebného pro poskytování údajů do Informační systém o platech. Modul Personalistika umožňuje vést podrobnou evidenci o každém zaměstnanci (kurzy, školení, praxe, pracovní smlouvy atd.). Modul Mzdy slouží pro evidenci zaměstnanců, zpracování výplat, nemocenských dávek, srážek z výplat. Zajišťuje export pro další evidence.


Moduly řízení lidských zdrojů

Aktuality

Top of Page