ISP

Modul ISP SQL je rozšířením modulu MZDY SQL o možnost zpracování statistiky Informačního Systému o platech. Modul umožňuje nastavení potřebných vstupních parametrů, generování potřebných dat pro zpracování statistiky a jejich případnou editaci a samozřejmostí je i export výstupního xml souboru se zpracovanými statistickými daty.

ISP – Informační systém o platech podle zákona č. 143/1992 Sb., ze dne 13. března 1992, o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.


Vlastnosti modulu ISP SQL