Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů zahrnuje modul Mzdy, modul Personalistika a Modul ISP. Modul ISP slouží pro jednoduché zpracování dat modulu Mzdy do souboru ve formátu XML potřebného pro poskytování údajů do Informační systém o platech. Modul Personalistika umožňuje vést podrobnou evidenci o každém zaměstnanci (kurzy, školení, praxe, pracovní smlouvy atd.). Modul Mzdy slouží pro evidenci zaměstnanců, zpracování výplat, nemocenských dávek, srážek z výplat. Zajišťuje export pro další evidence.


Moduly řízení lidských zdrojů