Sklady

Modul skladového hospodářství umožňuje evidenci stavu a pohybu skladových zásob a spotřeby materiálu podle skupin na neomezeném množství skladů. Lze vytvářet pohyby typu Příjemka, Výdejka, Převodka, Prodejka a k jednotlivým pohybům lze zadávat storno doklady. U jednotlivých skladových karet lze mj. sledovat atributy umístění, barva a velikost. Jednoduše lze přehledy dokladů filtrovat a třídit, využít přednastavených filtrů či vytvořit vlastní vzhledy každého přehledu. Součástí je samozřejmě mnoho tiskových sestav se zobrazením stavů jednotlivých skladů, přehledy pohybů, spotřeby materiálu apod. Samozřejmostí jsou též inventurní soupisy. Modul sklad je propojen s ostatními moduly systému jako např. ochranné pomůcky a objednávky. Další funkcí je možnost provádět měsíční rozpouštění nákladů pořízení podle skupin materiálu do spotřeby. Ke konci roku se provádí rozpuštění zbytku nákladů pořízení do skladových zásob. Měsíčně se provádí export pohybu materiálu do účetnictví podle členění dle pravidel vnitropodnikového účetnictví.


Vlastnosti modulu SKLADY