Majetek PPS

Modul Drobného majetku slouží k evidenci drobného majetku. Karta majetku umožňuji evidovat různé parametry daného majetku, lze provádět hromadné změny na kartách (např. přesun na jiné umístění). Modul rovněž nabízí možnost tisků různých sestav.


Vlastnosti modulu Majetek PPS