Zaokrouhlení u bezhotovostních plateb


Novela zákona o DPH 1.4.2019 přinesla změnu v zaokrouhlování bezhotovostních a hotovostních plateb.

Hotovostní platby lze nyní částku k úhradě zaokrouhlit na celé Kč a toto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně.

U bezhotovostních plateb by naopak případné zaokrouhlení mělo být zahrnuto do základu daně, ovšem dle stanoviska GFŘ lze i toto zaokrouhlení vyjmout. Více zde.