Soft-PC s.r.o.

 

        +420 605 211 635
        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
title-image

Finanční účetnictví

  • Zobrazeno: 13395

Finanční účetnictví obsahuje především evidenci hlavní knihy, základní přehledy, stavy účtů, hlavní knihy za období nebo dle divizí, finanční výkazy, přehledy PAP atd. Umožňuje u zápisů v hlavní knize sledovat rozšiřující informace jako je např. saldo na vybraných účtech, sledování opravných dokladů a evidence rozšířených údajů jako např. PAP. Zaúčtování lze zadávat jak ručně tak dle přednastavených volitelných předkontací. Součástí jsou běžné kontroly a rozšířené kontroly pro vnitropodnikové účetnictví.


Banka

Modul banky využívá především elektronického bankovnictví jako rozhraní pro přenos výpisů a příkazů k úhradě. Umožňuje načíst výpisy (ABO, BEST), automatické spárování došlých plateb na faktury a jejich zaúčtování do hlavní knihy. Na druhou stranu jako výstup, umožňuje generování příkazů úhradě ve formátu ABO a BEST.


Pokladna

Evidence pokladních dokladů umožňuje evidovat na libovolném počtu pokladen příjmové a výdajové pokladní doklady. Sledování zaúčtovaných a nezaúčtovaných pohybů, propojení pokladních dokladů na další evidence jako objednávky, smlouvy, rozpočty a sklady. Sledování stavů pokladen jak podle evidence pokladních dokladů, tak i v porovnání na účetní stav dle analytických účtů.


Odběratelské faktury

Evidence odběratelských faktur od vystavení, tisk pomocí přednastaveného nebo vlastního vzhledu, přes tisk vlastních upomínek podle zadaných kritérií až po generování zápisů PDH a zaúčtování do hlavní knihy s možností využití předkontací.


Dodavatelské faktury

Evidence dodavatelských faktur od zaevidování, napojení na smlouvy a objednávky, až po uhrazení pomocí příkazu k úhradě, generování zápisů dph a zaúčtování do hlavní knihy. Modul umožňuje další sestavy a přehledy vycházející z evidence dod.faktur. K zaúčtování a schválení lze využít rozšíření dané oběhem dokladů, kdy jednotlivé rozpisy na NS,OS atd. připraví schválí uživatelé přesně dle zákona o finanční kontrole. Zaúčtování pak využívá tyto údaje a usnadňuje tak vlastní rozpis přímo v hlavní knize.


Rozúčtování mezd

Za pomoci modulu Deník a programu Mzdy(dbf) nebo MzdySQL(přímé napojení) je možné provádět rozúčtování mezd na základě nastavení profesí. Drtivá většina záznamů se generuje na základě výkonů nebo rozpisu pohotovostí v modulu Deník. Záznamy je také možné rozepsat ručně a vygenerované finanční záznamy se pak přenášejí automaticky do Finančního účetnictví.

  • Napojení na modul Deník a modul Mzdy
  • Automatické přenášení vygenerovaných finančních záznamů do Fin. účetnictví

 

DPH

Buď samostatně nebo za pomocí všech pomocných evidencí jako je pokladna, dodavatelské a odběratelské faktury, lze evidovat zápisy DPH pro dané doklady. Zápisy lze generovat jak z hlaviček tak i z řádků pomocných dokladů. Výstupem jsou pak přehledy DPH s možností exportu klasického hlášení nebo i hlášení o přenesené DPH v podobě XML na web MFČR.

Zápisy je možné kontrolovat na prvotní evidenci/doklady tak aby nedocházelo k rozdělení obou evidencí, tak i na hlavní knihu.


Saldo

U vybraných účtů lze sledovat saldo. Na obratu v hlavní knize, u takového účtu, se určuje zda se jedná o vytvoření nového zápisu salda nebo jeho plnou či částečnou úhradu. Účty pro sledování salda jsou volitelné v nastavení účtové osnovy.


PAP

Součástí evidence v hlavní knize jsou i rozšířené údaje pro účely sledování Pomocného Analytického Přehledu (PAP). Tyto údaje lze v průběhu nebo dodatečně doplnit jako přímou součást věty v hlavní knize, nejedná se tak o oddělenou evidenci. Součástí jsou výstupní sestavy plus samozřejmě export .xml souborů na MFČR.

Aktuality

Top of Page