Ekonomika

Tato skupina zahrnuje modul Finanční účetnictví, Vnitropodnikové účetnictví, modul Smlouvy a modul Objednávky. Modul Finanční účetnictví se skládá z modulů Banka, Pokladna, Dodavatelská fakturace, Odběratelská fakturace, DPH, Saldo a modulu PAP. Modul Rozúčtování mezd slouží k automatickému přenášení vygenerovaných finančních záznamů do Finančního účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti, které organizace provozuje. Modul Objednávky poskytuje jednoduchou evidenci objednávek s možností sledovat stav objednávky. Evidence Smluv se dělí na dvě oddělené agendy, dodavatelské smlouvy a odběratelské smlouvy. Možností je i propojení Smluv a Objednávek, dále je možno napojit na fakturaci a pokladní doklady.


Moduly Ekonomika