Upozornění na změnu zaokrouhlování


Nová úprava zákona o DPH mění pravidla pro zaokrouhlování. Dle novely DPH se nezaokrouhluje ani daň ani základ daně, jak tomu bylo doposud.

Zaokrouhlení celkové částky k úhradě na celé Kč je přípustné jen u úhrady hotově a nesmí se přidat ani k základu ani k dani.