Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR


Na informačním webu Finanční správy je zajímavý článek o GDPR v souvislosti se získáváním podkladů pro slevy na dani ze závislé činnosti.


Odkaz na článek: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2018/sdeleni-pro-platce-dane-ze-zavisle-cinnosti-k-gdpr-9268